ÁSZF DokiGroups

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2024. május 1)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Doki Groups Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit akár a dokisofor.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal), akár más csatornán (applikációban, telefonon, szöveges üzenetben, emailben, közösségi oldalon) történő szolgáltatásmegrendelés esetén.

A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, mely elfogadás a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A Doki Groups Kft. a szolgáltatását vállalkozásoknak nyújtja. A vállalkozások nem minősülnek fogyasztónak. Ha magánszemélyként kívánja a szolgáltatást igénybe venni, akkor a szolgáltatást a Doki Sofőr Bt. nyújtja, a dokisofor.hu weboldalon elérhető ÁSZF szerint.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Doki Groups Kft. 
Székhely: 2030 Érd, Hargita utca 6.
Képviselő neve: Vogronics Bence László
Cégjegyzékszám: 13-09-107609
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13702915-2-13
Email cím: info@dokisofor.hu
Telefonszám: +36 30 5587307

továbbiakban: Szolgáltató

Tárhelyszolgáltató adatai
cégnév: CWeb Hosting Kft.
székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32. C. lház. 1. em. 2.
email cím: info@cweb.hu

2. SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, MEGRENDELÉS

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

2.1. Sofőrszolgálat – rövid távú

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő részére sofőr biztosítását, aki a megrendelő saját gépkocsiját a megrendelő által megjelölt címre elvezeti, a Megrendelő jelenlétében.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nyújtását a megrendelés leadását követően a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdi, és a Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezzel a felmondási jogát elveszíti, mivel a szolgáltatás jellegére tekintettel a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő, amikor a Szolgáltató a megrendelésben megjelölt helyszínre a kiszállást megkezdi.

A Szolgáltató a teljesítés idejét körülbelüli kiszállási idővel határozza meg, pontos kiszállási idő meghatározását nem vállalja. Ha a Szolgáltató a Megrendelő által igényelt kiszállási időt nem tudja vállalni, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

A szolgáltatás díja: minimum 3000 Ft + ÁFA (3810 Ft) kiszállási díj + 450 Ft  + ÁFA (571,5 Ft) / megtett km.

A becsült szolgáltatási díjat a Szolgáltató a Megrendelő előzetesen közölt útiterve alapján állapítja meg. Az útiterv alapján a megteendő kilométerszámot a Szolgáltató a navigációs alkalmazások (Google Maps, Waze stb.) alapján állapítja meg. Az útiterv Megrendelő általi módosítása (pl. kitérő vagy megállás közbeiktatás) esetén a szolgáltatási díj változhat. A ténylegesen fizetendő szolgáltatási díjat a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését követően állapítja meg a ténylegesen megtett kilométer, kitérő, várakozás alapján, és a Megrendelő ezt a díjat köteles megfizetni a szolgáltatás teljesítését követően azonnal. Ha a Megrendelő a szolgáltatás díját előzetesen fizette meg, az előzetesen megfizetett és a tényleges szolgáltatási díj közti különbözetet a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljesítését követően azonnal megfizetni.

A kiszállási díj: Budapest közigazgatási határán belül 3000 Ft + ÁFA (3810 Ft).

Budapesten kívüli kezdő vagy végpont megrendelése esetén a Szolgáltató egyedi kiszállási díjat állapít meg a távolság és az idő függvényében.

A várakozási díj: 100 Ft  + ÁFA (127 Ft)/ perc, de legalább 1000 Ft + ÁFA (1270 Ft).

A Szolgáltató a megrendelt időponthoz képest 10 percet meghaladó várakozásért díjat számít fel.

A kitérő díj: […] Ft + ÁFA (… Ft) / km, legalább 1000 Ft + ÁFA (1270 Ft) / kitérő.

A kezdő és végpont közötti kitérő esetén a Szolgáltató kitérő díjat számít fel. A kitérő díját a Szolgáltató a kitérő távolsága és időbeli hossza alapján határozza meg.

2.2. Sofőrszolgálat – hosszabb időtartamra

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő részére sofőr biztosítását, aki a megrendelő saját gépkocsijának vezetéséhez a megállapodott időtartamig rendelkezésére áll.

Egy szolgálat legfeljebb 8 óra egybefüggő, megszakítás nélküli vezetési időt és 2 óra várakozási, készenléti időt tartalmazhat. Tehát egy szolgálat legfeljebb 10 óra hosszú lehet.

A sofőrnek minden szolgálat között folyamatos, egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani. Az 5 órát (4 óra vezetési időt) meg nem haladó szolgálat esetén a pihenőidő legalább 6 óra. Az 5 órát (4 óra vezetési időt) meghaladó szolgálat esetén a pihenőidő legalább 8 óra. Ha a pihenőidő a 6, illetve 8 órát nem érné el, akkor váltó sofőr megrendelése is szükséges.

Amennyiben a sofőr 10 órát készenlétben várakozik, az is egy teljesített szolgálatnak minősül. Várakozásnak minősül, amikor a sofőrnek a Megrendelő hívására, jelzésére várva készenlétben kell állnia az azonnali indulásra. A várakozás történhet a gépkocsiban vagy azon kívül is. A várakozási, készenlétben töltött idő is szolgáltatási időnek minősül.

A Szolgáltatótól több nap időtartamú sofőrszolgálat megrendelésére is lehetőség van. Ilyen megrendelés esetén a sofőr 8 órás munkarend szerint tud a Megrendelő rendelkezésére állni, a szolgáltatás díja egyedi megállapodás tárgyát képezi.

A szolgáltatás díja:

hétköznap teljesített szolgáltatás:                                            5000 Ft + ÁFA (6350 Ft) / megkezdett óra / sofőr

hétvégén teljesített szolgáltatás:                                               7000 Ft + ÁFA (8890 Ft) / megkezdett óra / sofőr

egész napra, hétköznapra megrendelt szolgáltatás:           40 000 Ft + ÁFA (50 800 Ft) / megkezdett nap / sofőr

egész napra, hétvégén megrendelt szolgáltatás:                 50 000 Ft + ÁFA (63 500 Ft) / megkezdett nap / sofőr

Egész napra megrendeltnek minősül a szolgáltatás abban az esetben, ha a szolgáltatás kezdő és záró időpontja között legalább 24 óra eltelik. A szolgáltatási időbe nem számít bele az az időtartam, ami a gépkocsi felvétele/leadása és a szolgáltatás tényleges megkezdése/befejezése között eltelik.

Kiszállási díj:

                hétköznap:         7000 Ft + ÁFA (8890 Ft)

                hétvégén:           10 000 Ft + ÁFA (12 700 Ft)

Kiszállási díj abban az esetben kerül felszámításra, ha a gépkocsi átvételi/leadási időpontja eltér a sofőrszolgáltatás (tényleges vezetés) kezdő/záró időpontjától. Ha az átvételi és leadási időpont is eltér a tényleges szolgáltatás kezdő és záró időpontjától, abban az esetben a megrendelő a kiszállási díjat mindkét eltérésre köteles megfizetni.

A Szolgáltató a gépkocsi tárolását legfeljebb az átvételi/leadási időpont és a szolgáltatás kezdő/záró időpontja között vállalja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a gépkocsi őrzését ezen időtartam alatt sem vállalja.

Kiegészítő díj:

Ha a megrendelés olyan szolgáltatásra vonatkozik, amely esetében a sofőrnek pihenőidőt kell biztosítani, a Szolgáltató kiegészítő díjat számít fel.

A kiegészítő díj összege: 115 EUR + ÁFA (146 EUR)/ sofőr.

Az EUR HUF-ra történő átváltása az UniCredit Bank Hungary Zrt. által a teljesítés napján közzétett első, a vállalatok részére kínált deviza eladási árfolyamán történik.

Extra költségek:

A szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban, illetve annak során felmerülő, előre nem kalkulálható költségek, készkiadások megtérítésére a Megrendelő köteles a Szolgáltatóval történő utólagos elszámolás alapján. Az elszámolás a felek megállapodása szerint történhet HUF-ban, vagy a költségek felmerülésének pénznemében. Ez utóbbi esetben a HUF-ra történő átváltás az UniCredit Bank Hungary Zrt. által a teljesítés napján közzétett első, a vállalatok részére kínált deviza eladási árfolyamán történik. Ilyen előre nem látható költség lehet például: a parkolási díj, az üzemanyag költsége, az útdíj, illetve bármely egyéb olyan költség, amely a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerül és nem a sofőr vagy a sofőrszolgálat mulasztása végett szükséges megfizetni. Az ilyen extra költségeket is ÁFA-val növelten köteles megfizetni a Megrendelő a Szolgáltatónak a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

Sürgősségi díj:

Ha a megrendelés a szolgáltatás megkezdéséhez képest 24 órán belül történik, akkor a megrendelő sürgősségi díjat köteles fizetni, melynek összege a teljes szolgáltatási díj (kiszállási és kiegészítő díjjal együtt) 10%-a, de legalább 10 000 Ft + ÁFA (12 700 Ft).

A feltüntetett díjak budapesti gépjármű felvétel/leadás esetén érvényesek. Budapesten kívüli átvételi/leadási hely esetén a szolgáltatást a Szolgáltató egyedi díjazás szerint vállalja.

2.3. Csomagszállítás

Szolgáltató vállalja kisebb méretű csomagok, iratok szállítását. A szolgáltatás keretében a sofőr elmegy a kért kiindulási címre, ott felveszi a Megrendelő által megfelelően becsomagolt csomagot, és a Megrendelő által megjelölt kiszállítási címre szállítja. Szolgáltató csak olyan csomag szállítását vállalja, mely szállítása engedélyhez nem kötött. A Megrendelő köteles a csomagot úgy becsomagolni, hogy az szállításra alkalmas legyen.

Szolgáltató aznapi kézbesítési szolgáltatást is vállal. A munkanapon 13 óráig leadott, budapesti címről felveendő csomagokat a Szolgáltató megfelelő kapacitás rendelkezésre állása esetén aznap kézbesíti.

A csomagszállításra vállalt kézbesítési időt a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor közli.

A csomagszállítás szolgáltatás díja: 200 Ft + ÁFA (254 Ft) /km + kiszállási díj. A csomagszállítás teljes díját minden esetben egyedileg állapítjuk meg és a megrendelés visszaigazolásakor közöljük.

2.4. Gépkocsi műszaki elsősegély

Szolgáltató vállalja a Megrendelő gépkocsijával kapcsolatos műszaki „elsősegély” nyújtását helyszínre kiszállással (pl. kerékcsere, vontatás kötéllel).  A vállalt teljesítési időt a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor közli.

A gépkocsi műszak elsősegély szolgáltatás díja: megkezdett óránként 5000 Ft + ÁFA (6350 Ft) + a szükséges anyagok díja + kiszállási díj. A kiszállási díj legalább 5000 Ft + ÁFA (6350 Ft), de azt minden esetben egyedileg állapítja meg a Szolgáltató, és a megrendelés visszaigazolásakor közli. A szolgáltatási díjat és a felhasznált anyagok díját a Szolgáltató előzetesen nem tudja meghatározni, mert az a szükséges idő és anyagok függvényében változik.

2.5. Hozom-viszem szolgáltatás

A szolgáltatás keretében a Szolgáltató vállalja a Megrendelő gépkocsijának adott címre szállítását a szállítás közbeni várakozás és megszakítás (kivéve: tankolás) nélkül.

A szolgáltatás díja:

                Budapest közigazgatási határán belül hétköznap, munkaidőben: 7000 Ft + ÁFA (8890 Ft) / út

Budapest közigazgatási határán kívül hétköznap, munkaidőben: 7000 Ft + ÁFA (8890 Ft) / út + kiszállási díj

                Kiszállási díj: Budapest közigazgatási határától számítva 120 Ft + ÁFA (152,4 Ft) / km

                Várakozási díj: az első 10 perc ingyenes, ezt követően 100 Ft + ÁFA (127 Ft) / perc

Munkaidőn kívüli, illetve hétvégi teljesítés esetén felárat számítunk fel. A felár a szolgáltatási díj + kiszállási díj összegének 25%-a, de legalább 10 000 Ft + ÁFA (12 700 Ft).

Munkaidőnek a hétköznap 8 óra és 17 óra közötti időtartam minősül.

Ha a megrendelés leadása és a szolgáltatás teljesítésének időpontjához képest 24 órán belül történik, a Megrendelő sürgősségi díjat köteles fizetni, mely a szolgáltatási díj + kiszállási díj összegének 25%-a, de legalább 10 000 Ft + ÁFA (12 700 Ft).

2.6. Megrendelés módja:

Az előzőekben felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó megrendelését a Megrendelő a következő módokon adhatja le:

a)       Weboldalon: a „Sofőrigénylés leadása” űrlap kitöltésével. A megrendelés leadását követően a Megrendelőnek a szolgáltató automatikus visszaigazoló emailt küld, de ez még nem jelenti a megrendelés elfogadását, a szerződés létrejöttét. Az automatikus visszaigazoló emailt követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a szolgáltatás további feltételeinek és a becsült szolgáltatási díj közlése céljából. A szerződés a felek között ezen kapcsolatfelvétel során jön létre. A szolgáltatási díj fizetésére utólag kerül sor készpénzben, bankkártyával, átutalással, Revolut-on, vagy Sumup-on keresztül.

b)      Alkalmazásban: a „Sofőrhívó” alkalmazáson keresztül leadott megrendelés esetén a Megrendelő az alkalmazásban kap automatikus visszaigazolást és ajánlatot. Ha a Megrendelő az ajánlatot az alkalmazásban elfogadja, a szerződés létrejön. Az ajánlatban meghatározott szolgáltatási díj fizetésére utólag kerül sor online (Barion fizetési szolgáltatóval), vagy készpénzben, bankkártyával, átutalással, Revolut-on, vagy Sumup-on keresztül. Az ajánlathoz képest a szolgáltatási díj módosulhat a Megrendelő később közölt igényei miatt (várakozás, kitérő, elétrő indulási és érkezési cím stb.)

c)       Emailben: ha a Megrendelő emailben adja le a megrendelését, a Szolgáltató emailben küld visszaigazolást, mely tartalmazza a szolgáltatás feltételeit és a becsült szolgáltatási díjat. A szolgáltatási díj fizetésére utólag kerül sor készpénzben, bankkártyával, átutalással, Revolut-on, vagy Sumup-on keresztül.

d)      Telefonon: a Szolgáltató diszpécser szolgálata veszi fel a megrendelést, azt a hívás során azonnal visszaigazolja, és közli a szolgáltatás feltételeit, valamint a becsült szolgáltatási díjat. A szolgáltatási díj fizetésére utólag kerül sor készpénzben, bankkártyával, átutalással, Revolut-on, vagy Sumup-on keresztül.

e)      Szöveges üzenetben: az üzenetben elküldött megrendelést a Szolgáltató diszpécser szolgálata igazolja vissza, közli a szolgáltatás feltételeit és a becsült szolgáltatási díjat. A szolgáltatási díj fizetésére utólag kerül sor készpénzben, bankkártyával, átutalással, Revolut-on, vagy Sumup-on keresztül.

f)        Közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, TikTok): az így leadott rendelést az adott közösségi oldalon üzenetben igazolja vissza a Szolgáltató diszpécser szolgálata, közli a szolgáltatás feltételeit és a becsült szolgáltatási díjat. A szolgáltatási díj fizetésére utólag kerül sor készpénzben, bankkártyával, átutalással, Revolut-on, vagy Sumup-on keresztül.

A Megrendelő a megrendeléskor a következő adatokat köteles megadni Szolgáltató részére:

–          Nevét, telefonszámát, email címét;

–          A vezetendő gépkocsi típusát, rendszámát, színét;

–          Az indulási és érkezési címet, kitérő igénye esetén a köztes címet;

–          Az igényelt indulási időpontot;

–          A fizetési módot, számlázási címet.

A Szolgáltató a szolgáltatási díjról nyugtát vagy számlát állít ki a megrendelő részére, melyet elektronikus úton (emailben) juttat el a számára.

A szolgáltatási díj minden esetben függ az indulási és érkezési címtől, ezért téves vagy hiányos cím megadása esetén a szolgáltatási díj az előzetesen számítottól eltérhet.

3. FELMONDÁSI JOG

A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó szerződést a Megrendelő mindaddig felmondhatja amíg a sofőr el nem indult a kiindulási, kiszállási címre. Ha a Megrendelő a szolgáltatást eddig az időpontig nem mondja le, és azt nem is veszi igénybe, köteles a Szolgáltató részére legalább a kiszállási díjat, de legfeljebb a tervezett fuvardíj 60%-ának megfelelő összeget megfizetni. A Megrendelő által fizetendő összeg a tervezett útvonaltól függ.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő, amikor a Szolgáltató a megrendelésben megjelölt helyszínre a kiszállást megkezdi.

A Megrendelő a felmondás jogát addig gyakorolhatja, amíg a Szolgáltató a kiszállást megkezdi. A helyszínre kiszállás megkezdését követően a Megrendelő a felmondás jogát nem gyakorolhatja.

Amennyiben a Megrendelő a felmondás jogát gyakorolni kívánja, erre irányuló szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz.

Hosszabb időtartamú sofőrszolgálat és hozom-viszem szolgáltatás esetén a felmondásra vonatkozó eltérő szabályok:

Ha a Megrendelő a szolgáltatást a megkezdésének időpontját megelőző 24 órán belül lemondja, a becsült és tervezett szolgáltatási díj 40%-ának megfelelő összeget köteles lemondási díjként a Szolgáltatónak megfizetni. Ha a Szolgáltatónak a gépkocsit a szolgáltatás kezdő időpontjától eltérő időben kellett felvennie, és a felmondás a gépkocsi felvétele és a szolgáltatás megkezdése között történik, abban az esetben a Megrendelő a lemondási díjon felül a kiszállási díjat is köteles a Szolgáltató részére megfizetni a gépkocsi felvételére és leadására is.

Ha a Megrendelő általi felmondás akkor történik, amikor a Szolgáltató sofőrje már a kezdő helyszínre megérkezett, akkor a Megrendelő a becsült és tervezett szolgáltatási díj 60%-ának megfelelő összeget köteles lemondási díjként a Szolgáltatónak megfizetni.

4. PANASZKEZELÉS

A szolgáltatással kapcsolatos panaszt a Szolgáltató 1. pontban megadott címére lehet eljuttatni.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. 
Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) a panaszos neve, lakcíme, 
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
c) a panasz részletes leírása, 
d) a Társaság nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása, 
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
g) telefonon közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. 
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban ad tájékoztatást arról, hogy a Megrendelő esetlegesen mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egy adott megrendelést indokolás nélkül visszautasítson, a Megrendelő egyidejű értesítésével.

A Megrendelőnek bármikor lehetősége van az esetlegesen tévesen megadott adatait javítani. Ezt a Szolgáltató diszpécserszolgálatának kell jeleznie. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatmódosítás a szolgáltatási díj módosítását eredményezheti.

A jelen ÁSZF szerinti szerződés nyelve a magyar, a szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek és nem kerülnek iktatásra, elektronikus úton megkötött szerződések.

A Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

Szolgáltató és Felhasználó a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a felek a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. 

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

Az ÁSZF itt letölthető.

Budapest, 2024. május 1.